Chùa Liên Hoa
-----o0o-----


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN 2019

Xin điền vào mỗi đơn riêng cho từng em tham dự.

Tên người tham dự: Pháp danh:

Ngày sinh: Tuổi: Giới tính:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ : Di động: Nhà:

Email :

Bạn đã tham dự những trại hè hay khóa tu nào chưa? Xin ghi chi tiết:

Bạn đã từng thực tập hay có kinh nghiệm về Thiền chưa? Bao lâu? Xin ghi chi tiết:

Tên Cha/Mẹ/Người Giám hộ:

Điện thoại liên hệ: Di động: Nhà:

Email :

Tên người thân khi cần liên lạc khẩn cấp:

Số điện thoại: Quan hệ với người tham dự:

*** Có những lo lắng gì về sức khỏe không? Có đang uống thuốc nào hay không? Có dị ứng không? Xin gởi kèm theo những tài liệu sức khỏe cần thiết:

Bệnh viện: Điện thoại:Cam kết của phụ huynh và người tham dự: :

Đồng ý người tham dự trên được tham gia Trại Hè Thanh Thiếu Niên 2019 tại Chùa Liên Hoa,Rochester, MN, vào ngày 2-4, tháng 8, 2109.

1. Nghiêm túc chấp hành nội quy của trại hè tại Chùa Liên Hoa.

2. Không gây khó khăn cho Chùa Liên Hoa nếu có rủi ro xảy ra tai nạn ngoài ý muốn hoặc do sự nghịch ngợm của người tham dự.

3. Nhận lại không có yêu cầu gì nếu con em mình bị Chùa Liên Hoa trả về do không chấp hành đúng nội quy trại hè của đạo tràng.

4. 4. Đưa đón con em mình tham dự trại đúng giờ qui định.

***Kính xin Ban Tổ Chức Trại Hè chấp thuận cho cháu được tham dự Trại Hè Thanh Thiếu Niên 2019 tại Chùa Liên Hoa. Gia đình đã nắm rõ nội dung chương trình và đồng ý cho cháu tham gia và xin nhắc nhở cháu thực hiện tốt nội quy trại hè.

Chữ ký của Cha/Mẹ/Người Giám hộ:

Ngày:

Chữ ký của người tham dự:

Ngày:
NỘI QUY

Trại Hè Thanh Thiếu Niên 2019

Để đảm bảo cho sự tu học có kết quả tốt, yêu cầu các em đến tham dự khoá tu mùa hè tại Chùa Liên Hoa phải nghiêm túc chấp hành những quy định sau đây:

1. Luôn cung kính nghe lời quý thầy cô và người lớn trong ban tổ chức.

2. Mặc quần áo chỉnh tề và tươm tất.

3. Sống chan hòa với mọi người, luôn hoan hỉ, hòa nhã, yêu thương và giúp đỡ bạn đồng tu.

4. Không nói hay hành động thiếu tử tế có thể làm tổn thương đến người khác.

5. Không lưu trữ súng đạn, rượu, thuốc lá, hay những loại thuốc bất hợp pháp.

6. Chịu trách nhiệm cho tư trang của chính mình.

7. Không rời khỏi khu vực sinh hoạt chung của trại hè khi chưa có sự cho phép của người lớn trong ban tổ chức.

8. Nếu vi phạm vào những hành động bất hợp pháp hoặc những hành động phá rối gây tổn thương đến mình và người khác, Cha/Mẹ/Người Giám Hộ sẽ được liên lạc và sẽ chịu trách nhiệm đưa người tham dự về nhà ngay lập tức. Khi ký tên dưới đây là đồng ý chấp hành theo những nội quy nêu trên.

Sự ban hành trách nhiệm về việc chăm sóc sức khỏe cho người tham dự:

Tôi chứng nhận tôi là Cha/Mẹ/Người Giám Hộ của em , người tham dự trại hè này. Tôi hiểu rằng sự tham gia trại hè của bé tại Chùa Liên Hoa có thể đưa đến những rủi ro nguy cơ gây đến thiệt hại tài sản hay thương tích cá nhân, luôn cả nguy cơ đến tánh mạng. Tôi thay mặt cho con em của mình tình nguyện chấp thuận cho bé tham gia sinh hoạt trại hè dù biết rằng những chuyện rủi ro có thể xảy ra. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm cho phép bé nên tham gia những hoạt động nào trong trại hè phù hợp và an toàn cho bé, và tôi sẽ truyền những thông tin này một cách rõ ràng với quý thầy cô và ban tổ chức.

Nếu con em của tôi có những vấn đề sức khỏe nào cần được quan tâm khẩn cấp, tôi cho phép ban tổ chức trại hè này được quyền chăm sóc và chu cấp những sự cấp cứu cần thiết hoặc gọi đội viện trợ cấp cứu để đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho bé.

Cha/Mẹ/Người Giám Hộ của bé, tôi cũng cho phép Chùa Liên Hoa và ban tổ chức trại hè tu học này được giải trừ trách nhiệm liên quan đến những rủi ro nguy cơ vể thiệt hại tài sản hay thương tích cá nhân của bé trong khi bé tham gia trại hè tu học này.

Sự phát hành hình ảnh: Tôi cho phép ban tổ chức trại hè tu học này được quyền thu lại phim ảnh của bé trong thời gian tham dự trại hè này. Những hình ảnh hay phim videos có thể được dùng trong việc thông báo; phát hành, xuất bản thông tin trên báo chí hoặc website.

Cam kết của người tham dự và gia đình

Chữ ký của người tham dự: Ngày:

Chữ ký của Cha/Mẹ/Người Giám hộ: Ngày:

Lưu ý:

***Xin nộp đơn ghi danh trước ngày 25 tháng 7 năm 2019. Mọi chi tiết xin liên lạc về chùa, thầy Đức Thành, (714) 343-5562.